Проект дільниці з виготовлення деталі Корпус нижній осушувача повітря

Технология машиностроения

Информация

Просмотренные товары

Проект дільниці з виготовлення деталі «Корпус нижній» осушувача повітря

dip-tm-11

Диплом з технології машинобудування, НТУ "ХПІ"

Подробнее

2 100,00 руб

-300,00 руб

2 400,00 руб

Характеристики

Спецификацияесть
ПрограммаКомпас
ВузНТУ "ХПИ"
Языкукраинский
Количество чертежейболее 12
Технологическая документацияТехнологический процесс

Описание

Дипломний проект складається з пояснювальної записки на 105 сторінках, технологічного процесу складання виробу та 13 креслень у Компасі.

Метою дипломного проектування є розробка планування дільниці механічної обробки деталі «корпус нижній» осушувача повітря для автомобілів із заданою річною програмою 120000 штук на рік.

В результаті вирішення низки технологічних і конструкторських задач розроблено маршрутний та операційний технологічні процеси виготовлення деталі «корпус нижній».

Виконання необхідних розрахунків в організаційно-економічній частині у комплексі з технологічною, конструкторською та іншими частинами проекту дозволило досягнути його кінцевої мети. Спроектована механічна дільниця для виготовлення деталі корпус нижній.

Зміст:

(в дужках зазначена кількість сторінок у розділі)

Вступ    (1)

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ОБ'ЄКТУ ВИРОБНИЦТВА         (5)

1.1 Коротка характеристика підприємства та його продукції

1.2 Відомості про вузол, до якого входить деталь

1.3 Відомість про об'єкт виробництва

2 РОЗРОБКА НЕОБХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАНН  ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ               (50)

2.1 Попереднє визначення типу виробництва

2.2 Відпрацювання деталі «корпус нижній» осушувача повітря на технологічність

2.3 Обґрунтування методу виготовлення заготовки

2.4 Аналіз базового варіанту технологічного процесу

2.5 Визначення першочергових змін в технологічному процесі статистичним методом аналізу якості

2.6 Вибір технологічних та вимірювальних баз

2.7 Розробка технологічного маршруту обробки деталі «корпус нижній» осушувача повітря

2.8 Розрахунок припусків та технологічних розмірів

2.9 Встановлення розмірів і технічних вимог на заготовку

2.10 Вибір верстатів, ріжучих інструментів та технологічного налагодження

2.11 Проектування верстатного пристрою

2.12 Розрахунок найвигідніших режимів різання

2.13 Технічне нормування операцій технологічного процесу

2.14 Проектування карт наладок на механічні операції

2.15 Розробка і оформлення технологічних документів за    ГОСТ3.1102-81, ГОСТ3.1121-84

2.16 Розробка технологічного процесу складання

3  ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРСТАТНИХ ОПЕРАЦІЙ            (6)

3.1 Застосування інструментів з функціональними зносостійкими покриттями та модифікованим поверхневим шаром

3.2 Проектування спеціального ріжучого інструменту - комбінованого свердла-свердла

3.3 Характеристика термічної обробки інструменту

4 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА. БІЗНЕС-ПЛАН ДІЛЬНИЦІ ПО ОБРОБЦІ ДЕТАЛІ «КОРПУС НИЖНІЙ» ОСУШУВАЧА ПОВІТРЯ(21)

4.1 Організаційний план. Розрахунок кількості обладнання і  працівників

4.2 Графік-регламент роботи поточної лінії і розрахунок заділів деталей

4.3 Стратегія маркетингу. Оптимізація варіанту механічної обробки деталі «корпус нижній» осушувача повітря

4.4 Виконання розрахунку кількісних показників ефективності процесу обробки

4.5 Фінансовий план. Розрахунок собівартості, ціни деталі і кошторису затрат на виробництво продукції

4.6 Розрахунок кошторису витрат

4.7 Резюме. Техніко-економічні показники дільниці

5 ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНІ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ           (8)

5.1 Сухе різання

5.2 Вплив інструменту і виду обробки на потенціал сухого різання

5.3 Використання покриттів в процесах сухого різання

6 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ              (14)

6.1 Аналіз небезпечних шкідливих виробничих факторів і можливих надзвичайних ситуацій, виникаючих на проектуємій дільниці

6.2 Розробка заходів, що забезпечують зниження негативного впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів та надзвичайних ситуацій

6.3 Заходи, що забезпечують зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище

Загальна кількість сторінок у дипломі - 105

Креслення:

Осушувач повітря для автомобілів. Складальне креслення

Схема збирання осушувача повітря

Корпус нижній осушувача повітря

Заготівля для деталі «корпус нижній» осушувача повітря

Технологічний маршрут механічної обробки деталі «корпус нижній»

Карти наладок на токарну багатошпиндельну операцію  №10

Карти наладок на операції обробки

Пристосування токарне

Нутромір

Свердло спеціальне

План дільниці механічної обробки деталі «корпус нижній» осушувача повітря

Екологічно орієнтовані процеси обробки матеріалів

Економічні показники дільниці

Если Вам нужна только часть этой работы, Вы можете написать нам, указав название работы, перечень нужных разделов, чертежей. Мы вышлем Вам стоимость этих частей и уточним способ оплаты.

В этой категории 11 товаров: